Menu

Privacyverklaring GoCanada

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens wanneer ik een boeking maak bij www.GoCanada.nl?

GoCanada.nl zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Wij garanderen u dat uw gegevens op geen enkele manier doorgegeven of verkocht worden aan andere organisaties.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens wanneer ik mij aanmeld voor de nieuwsbrief en/ of sms-actie?

GoCanada.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. GoCanada.nl stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reis.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Wij besteden de uiterste zorg aan onze website, de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Echter, ook bij de meeste strenge controle kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden voorkomen. GoCanada.nl is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit evidente fouten of onjuistheden. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Kennelijke fouten en omissies binden ons niet. Uiteraard zullen wij zodra wij een fout ontdekken, deze verbeteren. Alle op deze website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs in uw boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs dan wordt u hiervan binnen 72 uur telefonisch op de hoogte gebracht. De boeking kan in dat geval door zowel de reiziger als door GoCanada.nl geannuleerd worden. Hieruit zullen geen annuleringskosten voortvloeien. Aan een gedane boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie op de website

Onze website bevat informatie met een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om u een goed beeld te geven van uw vakantiebestemming. Het is verstandig de informatie goed door te lezen.

Informatie met betrekking tot de bestemmingen en accommodatie

Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodaties op deze site zijn zo accuraat mogelijk. Wij wijzen u erop dat de beschrijving van een bepaalde faciliteit niet gegarandeerd te allen tijde geopend of beschikbaar is. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd.

Wijzigingen

GoCanada.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichten wijzigingen aan te brengen op deze website.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. Het merendeel van deze sites is eigendom van en/of wordt beheerd door derden waarover GoCanada.nl geen controle heeft. Aireka is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en volledigheid van deze websites.